Tidak semua pengetahuan, baik untuk diketahui. Tidak semua keinginan, perlu untuk dipenuhi.

Kenapa aku merasa mengetahui “balasan” mu adalah sebuah siksa?

Lillah-ku kau curi. Pandangan-ku liar berlari. Aku, bukan aku lagi.

Alloh…. maafkan, ampuni, kuatkan.

Yogyakarta, selamat jalan Syawal yang berbaik hati 1438