Kategori: Tidak berkategori

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuhBapak ibu ingkang kula hurmati, kalian para kanca ingkang kula tresnaniMuji syukur konjuk wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, dene ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing tanggal sekawan