Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuh
Bapak ibu ingkang kula hurmati, kalian para kanca ingkang kula tresnani
Muji syukur konjuk wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, dene ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing tanggal sekawan welas maret menika kula saha panjenengan saged “ngenet”.
Kula Ahimsa Wardah Swadeshi wonten mriki, ngaturaken sugeng milad kagem rencang kula Yasmin ingkang kula tresnani sanget.
Mugi-mugi pinaringan kasarasan, kawilujengan, ugi katentreman.
Mugi-mugi tansaha sregep anggenipun ngangsu kawruh.
Dadosta putri ingkang setya tuhu dhateng dhawuhipun guru lang tiyang sepuh lan ngajeni dhateng KULA piyambak.
Sepisan malih kula ndedonga mugi kita tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti. Amin.
Wasana cekap semangten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih, kula nyuwun pangapunten. Nuwun.
Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

*NB: Kalau banyak salah mohon dimaafkan. Salahin buku paket basa jawanya soalnya wardah cuma copas doang=)))))